Vol trots kunnen we met z’n allen u mededelen dat wij in enkele jaren toch al twee hele mooie doelstellingen bereikt hebben. Iedere keer als we Sarnelli bezoeken krijgen we op z’n Mestreechs gezag “sjevraoje” als we Healthcenter Maastricht en het logo Vrienden van Sarnelli op het gebouw zien staan. Ook alle voorzieningen op “Sarnelli Farm 1” mogen er zijn. Investeringen waarmee zij zich nog meer zelfstandig kunnen maken. Dat we dit met z’n allen mogen en kunnen doen voor deze kinderen moet een ieder goed doen. U kunt het nog allemaal lezen en zien door op deze pagina naar beneden te scrollen.

 

 

Op bovenstaande foto’s ziet u een deel van het enorme stuk land 45 acres( 181.125 m2) ongeveer 450x400mtr. welke de Redemptoristen(order waartoe Father Mike behoort) hebben aangekocht voor Sarnelli. Hier ligt ook onze derde doelstelling. Door jarenlang niet goed gebruik van de grond heeft deze veel meststoffen nodig. Vandaar onze doelstelling om hier diverse machines met bijbehorende loods van 12×6 mtr. te realiseren met aanleg van wegen en het trekken van ± 1 km kabels t.b.v. stroomvoorziening. Deze nieuwe doelstelling nummer 3, heeft voorlopig de naam “biologische mestfabriek” gekregen. Zoals gezegd allereerst de machines met bijbehorende schuur, nieuwe wegen, stroomkabels trekken en later mogelijk nog een boerderij waar de grotere jongens, die niet zelfstandig in de maatschappij kunnen terugkeren, dit allemaal kunnen gaan onderhouden en bewerken. Een doelstelling die voorlopig nog geen einde kent. In onze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat we met de geweldige donatie van € 15.000,- , geschonken door de Maastrichtse Motorcross Club, al een stuk kunnen realiseren. We moeten dan denken dat er al voldoende geld is voor het produceren van de organische mestkorrels met bijbehorende schuur en mogelijk een deel van de stroomkabels.

 

Op bovenstaande foto zijn we samen met Father Mike op het nieuwe verkregen terrein van 45 acres oftewel 180.000 m2, waar we tekst en uitleg krijgen hoe de eventuele plannen van onze derde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Bovenstaande foto’s zijn de eerste welke Kate ons doorgestuurd heeft van de nieuwe hal in aanbouw waar straks nog een aantal machines in geplaatst gaan worden om uiteindelijk zelf van afvalproducten biologische mest te kunnen fabriceren om zodoende de rijstvelden vruchtbaarder te maken.

 

Voor verdere foto’s en vorderingen ga naar “Fotoboek & Verhalen” en dan naar “Biologische mestfabriek”.

Related Projects