De laatste jaren zijn er nogal wat sponsoren uit Amerika weggevallen mede natuurlijk dat dit vaak vrienden, kennissen en familie zijn van Father Mike en overleden zijn. Ook vele grote evenementen met opbrengsten voor Sarnelli zijn niet doorgegaan vanwege Covid 19. Vandaar dat we proberen de vaste lasten te drukken en een meest voor de hand liggende is natuurlijk zonne-energie. Zon is er zat en gratis en milieu-vriendelijk.

We denken daarbij aan zonne-panelen op alle tehuizen, zonne-energie voor de waterbronnen en irrigatie-systemen voor de groente en tuinen.

Begin augustus zijn al veel materialen reeds besteld maar net als hier bij ons overal lange levertijden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we half oktober ermee beginnen. De eerste voorbereidingen welke zij zelf kunnen doen, zijn ze reeds mee gestart o.a. bomen en struiken snoeien, enkel grote bamboe-struiken verwijderen enz. Dit om zoveel mogelijk de zon te laten schijnen op de zonnepanelen.

Ook de laatste besprekingen met opdrachtgever worden gedaan en de eerste panelen zijn al gearriveerd.

Related Projects