De laatste jaren zijn er nogal wat sponsoren uit Amerika weggevallen mede natuurlijk dat dit vaak vrienden, kennissen en familie zijn van Father Mike en overleden zijn. Ook vele grote evenementen met opbrengsten voor Sarnelli zijn niet doorgegaan vanwege Covid 19. Vandaar dat we proberen de vaste lasten te drukken en een meest voor de hand liggende is natuurlijk zonne-energie. Zon is er zat en gratis en milieu-vriendelijk.

We denken daarbij aan zonne-panelen op alle tehuizen, zonne-energie voor de waterbronnen en irrigatie-systemen voor de groente en tuinen.

Als test hebben we besloten om eerst twee tehuizen te voorzien van de benodigde zonnepanelen inclusief accu’s zodat de vele zon welke overdag schijnt te kunnen opslaan in deze accu’s en zodoende ook ‘s avonds kunnen genieten van de gratis stroom welke overdag is opgeslagen.

Begin augustus zijn al veel materialen reeds besteld maar net als hier bij ons overal lange levertijden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we half oktober ermee beginnen. De eerste voorbereidingen welke zij zelf kunnen doen, zijn ze reeds mee gestart o.a. bomen en struiken snoeien, enkel grote bamboe-struiken verwijderen enz. Dit om zoveel mogelijk de zon te laten schijnen op de zonnepanelen.

Ook de laatste besprekingen met opdrachtgever worden gedaan en de eerste panelen zijn al gearriveerd.

  1. Als eerste zijn we begonnen met de office, vier kantoren, drie priesterkamers, keuken en kapel moeten gebruik gaan maken van de zonne-energie. Op de opgeknapte carport naast de office werden de panelen gemonteerd.

Op het nieuwe stormbestendige dak werden de panelen gemonteerd. In de office kwam de regelapparatuur inclusief de grote accu.

2. Als tweede tehuis hebben we House of Hope genomen. Het tehuis waar de allerkleinste verblijven van  ± 0 – 4 jaar. Op dit moment zijn dat er ongeveer 25 kinderen.

Deze panelen hebben we allemaal op de overdekte speelplaats kunnen leggen. Deze speel is ook een project geweest van onze Stichting Vrienden van Sarnelli in 2016, zie ook doelstelling nr. 5 . Aan de bouw kun je zien dat hier de panelen ook stormbestendig liggen. Ook hier weer de complete regelapparatuur en een grote accu.

Beide huizen zullen de komende maanden getest en uitgeprobeerd worden. Wanneer alles goed verloopt zullen we waarschijnlijk nog twee of  vier huizen  kunnen voorzien van zonnepanelen. Dit is afhankelijk hoe de accu’s bevallen.

Related Projects