Stichting Vrienden van Sarnelli hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze PRIVACY POLICY willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Vrienden van Sarnelli houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming.

Onderstaand een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie die u zelf invult in formulieren op onze website, of zelf verstrekt in e-mailverkeer naar ons of die wij in onze administratie verwerken naar aanleiding van een persoonlijk contact, telefonisch contact, digitaal contact of schriftelijk contact.

Stichting Vrienden van Sarnelli neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt, worden niet met derden gedeeld en worden veilig op onze systemen opgeslagen.

Stichting Vrienden van Sarnelli verwerkt uw persoonsgegevens als u een dienst afneemt. Zoals een schenkingsformulier, of een volmacht voor notariële periodieke uitkering, om met de stichting een contract aan te gaan. Deze gegevens stuurt u per e-mail naar Stichting Vrienden van Sarnelli (info@vriendenvansarnelli.nl).

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Betalingsgegevens
• Overige gegevens die u zelf actief verstrekt bij uw informatie-aanvraag, offerte-aanvraag, opdracht voor schenkingovereenkomst contract, en navraag etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet tot doel bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij hebben expliciet niet tot doel het verzamelen van persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en ook niet of deze minderjarige bezoeker toestemming heeft van ouder of voogd.

Doel gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afnemen van een dienst zoals contract t.b.v schenkingovereenkomst of een volmacht voor notariële periodieke uitkering met Stichting Vrienden van Sarnelli.
• Het afhandelen van uw betaling samenhangend met het voornoemde doel.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Google Analytics analyseert en rapporteert aan ons uw gedrag op onze website om daarmee deze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De maximale bewaartermijn kan 7 jaar zijn als dat wettelijk en/of fiscaal nodig is.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden of enkel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers onze website gebruiken, met welk apparaat zij de website bezoeken, welke browser zij gebruiken, hoe lang zij op een webpagina verblijven en meer van dit soort statistische informatie.
Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. is opgenomen dat zij de verkregen informatie moeten anonimiseren (dus geen IP adres opslaan) en dat zij die informatie ook niet mogen gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
Sommige van onze webpagina’s kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, smartphone of laptop en zij bevatten geen virussen. Cookies helpen om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. De meeste cookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan de website.

Op onze website wordt enkel gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Ook via derden kunnen cookies geplaatst worden door middel van links naar of embedden van sociale media (Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest etc)

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Als u onze website daarna blijft gebruiken, vatten wij dit op als toestemming om cookies te mogen gebruiken.
Meer informatie over cookies op deze website vindt u hier >

Recht op informatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door ons per email of schriftelijk te benaderen naar info@vriendenvansarnelli.nl.  Als u meer informatie over een cookie wenst, dient u de gevonden informatie uit uw browser mee te sturen.

Beveiliging
Deze website maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS/SSL encryptie. Daarmee wordt de inhoud van ingevulde formulieren en/of bestellingen op onze website versleuteld -en daardoor onleesbaar voor derden- verzonden. U herkent deze beveiligde verbinding in de adresbalk van uw browser. Het adres van onze website moet voorafgegaan worden door https:// en door de pictogram van een slotje.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens:
Stichting Vrienden Van Sarnelli
p/a Tongerseweg 99
6213 GA Maastricht

info@vriendenvansarnelli.nl
Tel.: 043-3500109

KvK Maastricht 14108236