Stichting Vrienden van Sarnelli
p/a Tongerseweg 99
6213 GA MAASTRICHT
Tel: 043 – 35 00 109
Tel: 06-30364961
info@vriendenvansarnelli.nl

Facebook: Stichting Vrienden van Sarnelli

K.v.K: 14108236
Bank : 92.78.63.820
IBAN : NL39 SNSB 0927 8638 20
BIC : SNSBNL2A
RSIN/Fiscaal nr.: 8202.13.093

Stichting VRIENDEN VAN SARNELLI heeft een ANBI STATUS.
Daarom zijn wij verplicht de volgende zaken met U te delen op deze website:

RSIN/FISCAAL NUMMER: 8202.13.093
CONTACTGEGEVENS: zie bovenstaande
DOELSTELLING: zie rubriek “Doelstellingen
BELEIDSPLAN:
BESTUURSSAMENSTELLING: zie rubriek “Wie zijn wij
NAMEN VAN DE BESTUURDERS: zie rubriek “Wie zijn wij
BELONINGSBELEID: In statuten is bepaald dat “de stichting geen uitkeringen/salarissen mag doen aan een oprichter of bestuurder”

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: zie rubriek “Nieuwsbrieven

FINANCIELE VERANTWOORDING: zie onderaan pagina rubriek “Doneren” & “Jaarcijfers