Stichting Vrienden van Sarnelli kan niet bestaan zonder bedrijven die ons al jaren een warm hart toedragen.
Sinds onze oprichting worden wij ook aangemerkt als een stichting met ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wij worden ondersteunt door:

Chromin Maastricht BV
Chromin één van de bedrijven die de stichting Vrienden van Sarnelli een warm hart toedraagt middels haar jaarlijkse donaties.
www.chromin.nl

Team Notarissen
Team Notarissen , Thissen,Groutars en Vrancken zijn ons zeer behulpzaam geweest bij het oprichten van de stichting en zij verzorgen ook de aktes welke nodig zijn voor het schenkingsrecht.
www.teamnotarissen.nl

acconavm
Accor AVM is dé advies- en accountantsorganisatie voor ondernemers in het MKB. Als advies- en kennisorganisatie streven wij er naar ondernemen duurzamer, aantrekkelijker, eenvoudiger en uitdagender te maken. Accon AVM verzorgt voor onze stichting de jaarstukken.
www.acconavm.nl

Sarnelli House, Don Wai, Thailand.
Sarnelli House is een weeshuis voor achtergelaten kinderen en kinderen met hiv / aids. We werken in de geest van liefde waar kinderen hun potentieel kunnen bereiken en worden gevoed als ze opgroeien tot volwassenen. Het leven van deze kinderen kan worden getransformeerd met liefde en steun en met de genade van God.
www.sarnelliorphanage.org

Zaken rondom vermogen moeten goed geregeld zijn, zodat u kunt genieten van de doelen waarvoor u heeft gewerkt. Bij Didden Vermogensbegeleiding vinden we het belangrijk dat u keuzes maakt die bij u passen. Iedereen is uniek en belegt op zijn of haar manier.

www.didden-vermogensbegeleiding.nl

Marcel Didden