Nieuwsbrief/Oproep December 2022

Beste Vrienden van Sarnelli,

We hebben alweer de laatste maand van het jaar 2022 bereikt. Een jaar waar in zoveel is gebeurd zodat het bijna allemaal niet te geloven is, met zoveel problemen in de hele wereld en ook in ons klein landje. Maar ondanks alles toch maar positief blijven.
OPROEP
De nieuwsbrief van Father Mike is er nog niet maar zoals jullie weten is de maand december de maand waarin we onze vaste donateurs met een schenkingsovereenkomst eraan herinneren dat de jaarlijkse donatie kan worden overgemaakt. Ook alle andere Vrienden van Sarnelli kunnen een donatie doen aan onze stichting. Een stichting met een ANBI-STATUS, wat inhoudt dat minimaal 92% van jullie gedoneerd geld bij Sarnelli terecht komt. Bij ons is dat al jaren meer dan 98%.

We weten dat zeker nu de decembermaand met alle prijsverhogingen zoals energie enz. een dure maand is maar waarschijnlijk zullen er toch nog wel mensen zijn die het niet zo raakt., Voor hun misschien een hint om de compensatie energiekosten van december van € 190,- aan Sarnelli te doneren. Dit zou ook voor Sarnelli een geweldige donatie zijn waar Father Mike, staf en kids U heel dankbaar voor zullen zijn.
U kunt uw geld doneren naar rek.nr.: NL 39 SNSB 0927 8638 20 t.n.v. Stichting Vrienden van Sarnelli. Onder de rubriek “DONEREN” op onze site kunt U het allemaal nog eens nalezen.

Voor U alvast Prettige Feestdagen en een Gezond 2023.

Namen  Vrienden van Sarnelli

Leon Castermans