Biologische Mestfabriekje

Zoals u weet is onze derde grote doelstelling het verwezenlijken van een kleine fabriek waar organische mestkorrels gefabriceerd worden. Goede vrienden van Father Mike uit Engeland hebben een heel groot stuk grond(45 acres dat is ± 400x450mtr.) aan Sarnelli geschonken. Hier wil men nu rijst gaan verbouwen om hun jaarbehoefte van rijst zelf te kunnen verbouwen en oogsten. Grond die al jaren braak lag en zeer onvruchtbaar is. Met dit fabriekje kunnen ze zelf van allerlei afval(koeienmest, groente, fruit, enz) organische mestkorrels gaan maken.
Mede door jullie donaties, waarbij zeer zeker een geweldige donatie van de opgeheven Maastrichtse Motor Crossclub genoemd mag worden, is onze stichting Vrienden van Sarnelli in staat geweest een kleine hal inclusief alle machines te kopen om dit project te verwezenlijken. Onderstaand een klein verslag hoe alles een beetje werkt.

 

 

Verbetering van de grond voor succesvol boeren.

Het eerste lang verwachte gebruik van de organische kunstmestkorrel machine, dat ons geschonken is door onze vrienden uit Nederland – Vrienden van Sarnelli (www.vriendenvansarnelli.nl) ligt achter ons. Na weken van bewerken van de koeienmest en het toevoegen van de voedingsstoffen, waar in het noordoosten gebrek aan is, zoals nitraat, ammoniak en fosfaten, kan de organische mest omgezet worden in korrels. Het voordeel van korrels is dat ze meer geconcentreerd zijn en dat de hoeveelheid die op het veld wordt verspreid kleiner is dan wanneer je de normale koeienmest zou gebruiken. Een oudere man die de zelfde machine gebruikt waar hij woont, ten westen van Nongkhai, was zo vriendelijk om te komen demonstreren hoe de machine moet worden gebruikt. Fr. Shea, Ms. Peh, Ms Jit en de jongens van St. Patrick’s en Jan en Oscar House waren allemaal aanwezig. De jongens hebben ieder weekend gewerkt om de mest en het organisch materiaal te draaien en te drogen, als voorbereiding om het in korrels te veranderen. Het was een succesvolle demonstratie en de jongens hadden de gelegenheid om te zien en te begrijpen hoe de machine werkt. De mestkorrels werden in zakken gedaan, klaar voor distributie naar de rijstvelden. Het bereid de grond voor op het natte seizoen en het planten van de rijst in juli.
We hebben ook ontdekt dat de machine kan worden gebruikt om aanvullend voer te mengen voor koeien, varkens en pluimvee; we moeten echter eerst leren hoe we de machine voor dit doel kunnen gebruiken en hoe we de ingrediënten voor het voer moeten mengen. Dit kan een grote kostenbesparing worden omdat we momenteel veel geld uitgeven om dit voer voor onze veestapel te kopen

 

Onderstaand ziet U nog enkele foto’s over het plaatsen van alle machines en de eerste proeven die zijn doorgevoerd.

 

Hier worden de machines afgeladen en opgesteld. Machines zijn gekocht in Zuid Thailand en hebben een behoorlijke reis erop zitten.

 

Opstellen van de machines en de eerste testen worden doorgevoerd. Zoals u heeft kunnen lezen heeft een ouder iemand die vlakbij Sarnelli woont hun kunnen helpen om de beste kwaliteit van mestkorrels te verkrijgen.

 

Onder toezicht van Father Mike krijgen de oudste kinderen ook instructies en uitleg.

 

 

En hier het eerste resultaat. De eerste zakken worden al gevuld om te gebruiken voor de eerst volgende keer dat geplant moet worden.

 

Op onderstaand filmpje krijgt u een indruk van de bereiding van de organische mestkorrels.

 

 

Na enkele malen een volle produktie gedraaid te hebben bleek de droogruimte te klein. Begin 2014 hebben we aan de bestaande produktiehal een extra droogruimte kunnen creëren. Nu kan een gehele dag produktie gedraaid worden en er is ruimte genoeg voor het drogen van de korrels. Nu is een dagproduktie mogelijk van ruim 3000 kg.

 

 

Met deze extra droogruimte kunnen ze nu bij een volle dag-produktie ± 3500 kg organische mestkorrels produceren.