Nieuwsbrief September 2021

Na drie maanden hebben we eindelijk wat lijkt op een kort Moessonseizoen. De moesson begint meestal eind mei, niet eind augustus. Tot nu toe waren er overstromingen ten noorden van ons in China [...]