Donaties 2017

Beste Vrienden van Sarnelli,

Onlangs t.w. 2 juni jongstleden vierde Chromin Maastricht b.v. haar 40-jarig bestaan. Leon Castermans oprichter van Chromin Maastricht heeft het bedrijf onlangs overgedragen aan zoon Remi. Chromin al jarenlang een goede sponsor van Sarnelli had nu ook besloten om aan alle genodigden van het feest een geldelijke bijdrage te vragen t.b.v. stichting Vrienden van Sarnelli. Leon en Henriette Castermans hebben als sinds 2008 samen met Ben en Angelique Ummels namens stichting Vrienden van Sarnelli vele projecten kunnen realiseren in Don Wai Thailand. Zo o.a. een klein gezondheidscentrum “HealthCentre Maastricht”, een biologische mestfabriek en op dit moment bezig met een “Leerboerderij”.
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Remi Castermans namens Chromin de cheque met een waarde van € 6290,40 mocht overhandigen aan Stichting Vrienden van Sarnelli.
Heel veel dank ook namens Father Mike, staf en kinderen van Sarnelli oftewel KHAP KHUN KA(P).

 

 

 

 

Ook zeer leuk was het initiatief van Emmy Roumen uit Maastricht om een Thais Benefietdiner te organiseren t.b.v. het Sarnelli House.
Haar reden waarom omschrijft zij zelf als volgt;
Het “Sarnelli House” is een weeshuis voor kinderen die merendeels geïnfecteerd zijn met HIV of aan AIDS lijden. De missie van het Sarnelli House is te zorgen voor een veilige, gezonde en gelukkige omgeving voor deze kinderen, hoe lang of kort hun leven ook mogen zijn.
Even in het kort wie is Emmy Roumen. Van oorsprong een Thais meisje dat al jaren met haar ouders in Maastricht woont. In 2013 leerden wij haar kennen in een thais restaurant in Maastricht. Zij hielp daar in de bediening. Een zeer vriendelijke, behulpzame meid waar we al heel snel over Thailand aan het praten kwamen. Nadien heeft zij ook al vele malen Sarnelli bezocht en is daar voor iedereen en zeker voor de kinderen een graag geziene gast. Vandaar haar idee om ook een bijdrage te leveren aan onze stichting.

Het was een heel gezellige, leuke avond geworden waar we vele donateurs van Sarnelli hebben mogen ontmoeten.
Het juiste bedrag is op dit moment nog niet bekend. De 40 personen welke meegedaan hebben willen wij in ieder geval heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan het eerste thais benefietdiner. En volgens Emmy zullen er waarschijnlijk nog meer volgen. Geweldig.

 

 

 

Uiteraard bedanken wij ook de vele vaste sponsors en donateurs voor hun bijdragen. Speciale dank voor twee grote sponsors die niet bij naam genoemd mogen worden. Zeer zeker ook dankzij hun bijdrage zijn wij heel ver op weg met onze huidige doelstelling de “Leerboerderij”.